Okres Refleksyjny

Gra 175Znajduje się na ziemi niczyjej - to konkluzja po okresie publicznym. Gram niewiele jedynie z najbliższymi.Gra jednak nie ustaje, toczy się we mnie, to ja sam stałem się obszarem gry - zmagań.
Przechodzę głęboką przemianę, dużo piszę, notuje myśli i obserwajcę. Niczego jednak nie wydaje, to część mojej rzetelności. Mówię dopiero wtedy, gdy wiem dogłębnie. Jestem przeciwnikiem nieustającej, intelektualnej paplaniny,

 

 • Gra-144
 • Gra-145
 • Gra-146
 • Gra-147
 • Gra-148
 • Gra-149
 • Gra-150
 • Gra-151
 • Gra-152
 • Gra-153
 • Gra-154
 • Gra-155
 • Gra-156
 • Gra-157
 • Gra-158
 • Gra-159
 • Gra-160
 • Gra-161
 • Gra-162
 • Gra-163
 • Gra-164
 • Gra-165
 • Gra-166
 • Gra-167
 • Gra-168
 • Gra-169
 • Gra-170
 • Gra-171
 • Gra-172
 • Gra-173
 • Gra-174
 • Gra-175
 • Gra-176
 • Gra-177
 • Gra-178
 • Gra-179
 • Gra-180
 • Gra-181
 • Gra-182
 • Gra-183
 • Gra-184
 • Gra-185
 • Gra-186