Okres Intymny

Gra 1

 Pierwsze spontaniczne Gry, styczeń 1988 r.

To pierwsze spotkania, wynikające ze wspólnego mieszkania dwojga plastyków. Cykl jaki ukazuje się w pierwszych czterech Grach, jak potwierdziły późniejsze obserwacje, jest charakterystyczny dla obrazów Gry. Stanowi o jej specyfice i zawiera jakąś przemianę. Estetyczną, duchową, w relacji z drugim...
Początkowo zupełnie mi to umknęło, dopiero szykując pełen katalog gry, zauważyłem, że już w pierwszym miesiącu zaznaczyła się ta tendencja, podkreśla to dodatkowo spontaniczny i naturalny proces Gry.

Liczba prac – 4

 

Gra 1

Gra 2

Gra 3

Gra 4